Vid sidan av den affärsjuridiska rådgivningen tillhandahåller vi även sådan humanjuridisk rådgivning som klienterna efterfrågar. Det kan gälla granskning och analys av myndighetsbeslut, samt att vara ert ombud i kontakter med myndigheter och domstolar. Särskilt har vi erfarenheter av arbete inom följande områden:

 

Brott

 • Målsägandebiträde
 • Privat försvarare
 • Särskild företrädare för barn

Familj

 • Adoption
 • Arv, testamente och boutredningar
 • Vårdnad, boende och umgänge
 • Äktenskapsförord och samboavtal

Migrationsfrågor

 • Arbetstillstånd
 • Asyl
 • Uppehållstillstånd

Sociala frågor

 • Rättspsykiatrisk vård
 • Vård av missbrukare
 • Vård av psykiskt sjuka
 • Vård av unga

Ring gärna om du vill diskutera vilka råd du behöver, i dessa eller andra frågor.

Utländsk rätt och internationella förhållanden

Om ditt ärende gäller utländsk rätt och internationella förhållanden så kan ärendet hanteras i samarbete med kvalificerade utländska advokater.