Länkar

Här kan du nå användbar information

Beräkning av ränta: http://kronofogden.se/Berakningavskuldranta.html
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut: www.sccinstitute.se
Svensk rättsinformation: www.lagrummet.se
Svenska domstolar m.m: www.domstol.se