Jurister

Omar Berger

Jurist och innehavare

Utbildning

Stockholms Universitet

Fil. kand., Historia, 2005
Jur. kand. 2006

Erfarenhet

Biträdande jurist på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB 2006-2013

Medlem i Sveriges advokatsamfund 2011-2020

Språk

Svenska
Engelska

Utbildning

Stockholms Universitet

Juristexamen 2020

Erfarenhet

Tingstjänstgöring 2016-2018

Biträdande jurist på Advokatfirman Mikael Pagroth 2019

Språk

Svenska
Engelska